Dating Sex

Jämställhet

Jämställdhet - Regeringen se Utan jämställdhet kan inte fattigdomen utrotasVarje dag, världen över, utsätts kvinnor för diskriminering, våld, kränkningar och ojämlika förutsättningar. Hur hänger ett parkeringshus, en gångtunnel och en bussterminal ihop med frågor om makt och kön. Vi arbetar för en hållbar och rättvis värld fri från fattigdom. Utifrån aktuell forskning och data beskrivs könsskillnader i hälsa, vårdkvalitet och vårdtillgång, och analyseras utifrån ett genus- och jämställdhetsperspektiv. Det gäller lön, karriär, utveckling, arbetsmiljö m m. Kvinnor och män ska